2012-02-19

Skäggetorp - Trygghetsrådet

I fredags var jag inbjuden till Trygghetsrådet i Skäggetorp av Birgitta Johansson (s). Hon är sammankallande i rådet som i sin tur verkar under Samverkansrådet.
Till Trygghetsrådet kom personer från alla bostadsbolag i Skäggetorp, polisen, fältsekreterare, kyrkan, stadsdelsföreningen i Skäggetorp m.flera
Frågor som togs upp var bl. a. att man gått igenom området när det gäller otrygga platser, buskar, belysning m.m.Vad ska man göra åt de brott som ändå begås.
Polisens förslag att bilda grannsamverkan, lika den som finns i många villaområden, har prövats på andra håll i landet och verkar fungera bra.http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=496
Stadsdelsföreningen i Skäggetorp är en trygghetsskapande invånarförening som hjälper invånarna med promenader, samtalsträffar eller gå till affären. Alla åtgärder som bidrar till tryggare områden är så ovärderliga men särskilt där invånarna själva är inbegripna, jag tror att de har allra bästa chans att lyckas. Kommunen måste förstås bidra med resurser i olika former, men delaktigheten hos enskilda betyder trygghet i sin allra bästa form.
Skicka en kommentar

Bloggarkiv